Reciklažna dvorišta

Reciklažno dvorište Konjščina

RADNO VRIJEME:

UTORAK:   08:00 – 14:00       PAUZA:10:00 – 10:30

PETAK:    14:00 – 20:00           PAUZA: 17:00 – 17: 30

PRAZNIKOM ZATVORENO

https://www.rd-konjscina.eu/

Odluka o davanju reciklažnog dvorišta na upravljanje
Pravilnik o načinu radu reciklažnog dvorišta

 

Reciklažno dvorište Zlatar Bistrica

RADNO VRIJEME:

SRIJEDA:  08:00 – 13:00   neparni dani

SRIJEDA:    14:00 –19:00      parni dani

PRAZNIKOM ZATVORENO

Odluka o davanju reciklažnog dvorišta na upravljanje
Pravilnik o načinu radu reciklažnog dvorišta

 

 

Mobilno reciklažno dvorište

Odluka o davanju reciklažnog dvorišta na upravljanje
Raspored rada mobilnog reciklažnog dvorišta