Reciklažna dvorišta

Reciklažno dvorište Konjščina REC-118-G-1

Adresa: Jertovec 150C, Konjščina

RADNO VRIJEME:

UTORAK:   08:00 – 13:30       PAUZA: 10:00 – 10:30

PETAK:    14:00 – 19:00 (ZIMSKO RADNO VRIJEME)     PAUZA: 17:00 – 17: 30

PRAZNIKOM ZATVORENO

https://www.rd-konjscina.eu/

Odluka o davanju reciklažnog dvorišta na upravljanje
Pravilnik o načinu radu reciklažnog dvorišta

Reciklažno dvorište Zlatar Bistrica REC-118-G-2

Adresa: Josipa Kraša 2, Zlatar Bistrica

RADNO VRIJEME:

SRIJEDA:  08:00 – 13:00   neparni dani

SRIJEDA:    14:00 –19:00      parni dani

PRAZNIKOM ZATVORENO

Odluka o davanju reciklažnog dvorišta na upravljanje
Pravilnik o načinu radu reciklažnog dvorišta

Reciklažno dvorište Zlatar REC-118-G-3

Adresa: Donja Batina 142F, Zlatar

RADNO VRIJEME:

ČETVRTAK:  14:00 – 19:00 (ZIMSKO RADNO VRIJEME)  

SUBOTA:  08:00 – 12:00 (ne radi od 01.11.2023.)

PRAZNIKOM ZATVORENO

Pravilnik o načinu radu reciklažnog dvorišta

Mobilno reciklažno dvorište – REC-118-M-1

Odluka o davanju reciklažnog dvorišta na upravljanje
Raspored rada mobilnog reciklažnog dvorišta