Mi furt reciklirame

Od kad je čovjeka, priroda se iskorištava. Razvojem civilizacije, ubrzano nestaju sirovine, a planeta je zagađena brojnim nepropisno saniranim odlagalištima otpada. Na vijestima nerijetko slušamo ili čitamo o prirodnim katastrofama i nekako nam se čini da nas se ne tiču ili da mi nismo krivci. Nažalost to baš i nije tako! Plastična vrećica ili boca bačene u prirodu neće se nikad razgraditi! Kroz stoljeća one će se raspadati na manje dijelove sve dok ne postanu plastična prašina koja će završiti u biljkama, životinjama, vodi… Ukratko, na našem tanjuru i u našoj čaši!

Svakom našom aktivnošću utječemo na stanje okoliša: na kvalitetu zraka koji udišemo, vode koju pijemo i zemlje koja nas hrani. Svaka promjena u ponašanju s otpadom koliko god mala bila ili nam se čini mala, važna je za budući život na planeti. Na tom putu, važno je da usvojimo naviku odvajanja otpada.

Za bolji pregled kliknite na fotografiju za prikaz uvećane fotografije

Naziv projekta:

“MI FURT RECIKLIRAME, A VI?”

Referentni broj ugovora: KK.06.3.1.18.0073

Sažetak projekta:
Komunalac Konjščina d.o.o. kroz Projekt “MI FURT RECIKLIRAME, A VI? ” nabavlja dva nova komunalna vozila za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada. Svrha ovog projekta je doprinijeti povećanju udjela odvojenog prikupljenog komunalnog otpada, te na taj način doprinijeti smanjenju količine miješanog komunalnog otpada koji se ne reciklira već se odlaže na odlagališta, a ujedno i povećati zadovoljstvo svih korisnika usluga komunalnog poduzeća Komunalac Konjščina d.o.o.. Informiranje i podizanje svijesti građana je važan čimbenik realizacije navedenih rezultata, te je ujedno i fokus na informativnim i promotivnim aktivnostima za skupine od najmlađih do najstarijih stanovnika.

Opis i cilj projekta:
Komunalac Konjščina d.o.o. je komunalno poduzeće u vlasništvu devet JLS Općine Konjščina, Budinščina, Hrašćina, Zlatar Bistrica, Mače, Lobor, Novi Golubovec, Mihovljan i Grada Zlatara. Bavi se sakupljanjem i zbrinjavanjem komunalnog i tehnološki neopasnog otpada te sakupljanjem ambalažnog otpada, održavanjem zelenih i javnih površina, kanalizacije, cesta, plinske mreže te izvođenjem manje složenih građevinskih radova s ciljem ispunjavanja potreba i očekivanja korisnika usluga uz istovremenu brigu o zaštiti okoliša i očuvanju prirodnih resursa. Kroz nabavu dva nova komunalna vozila za odvojeno prikupljanje otpada započinje novi investicijski ciklus kojem je dugoročni cilj povećati stopu odvajanja otpada u osam JSL-a koje koriste usluge Komunalca Konjščina d.o.o. za odvojeno prikupljanje otpada i to: Općine Konjščina, Budinščina, Hrašćina, Zlatar Bistrica, Mače, Lobor, Novi Golubovec i Grad Zlatar. Svojim djelokrugom djelovanja pokrivaju 6.660 domaćinstava te 453 gospodarskih subjekata. Većina područja navedenih JLS je konfigurirano kao brdsko planinsko područje čime se povećavaju troškovi redovnih i izvanrednih servisa vozila, a ujedno im se smanjuje i vijek trajanja zbog lokacijski udaljenih korisnika. Navedeno područje djelovanja pokriva otprilike trećinu površine Krapinsko-zagorske županije, no pošto je za razliku od gradova ovaj dio županije rijetko naseljen, kamioni prolaze veliko područje kako bi obuhvatili sve korisnike.

Ukupna vrijednost projekta: 2.378.289,59 HRK
Iznos koji sufinancira EU: 1.479.999,99 HRK (77,7869944%)
Razdoblje provedbe projekta: 13. 1. 2021. – 13. 1. 2022.

Podaci o nositelju projekta:
KOMUNALAC KOMUNALNO PODUZEĆE KONJŠČINA d.o.o.
Jertovec 150, 49282 Konjščina • www.komunalac.net

Kontakt osoba za provođenje projekta:
Stjepan Zajec, tel: +385 (0) 49 465 120
e-mail: komunalac1@kr.t-com.hr

Više informacija o EU fondovima dostupno je na stranici
Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije: www.strukturnifondovi.hr

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda
Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Komunalca Konjščina d.o.o.

Ilustracije: www.shutterstock.com, arhiva Komunalac Konjščina d.o.o.