IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI

Komunalac Konjščina d.o.o. nastoji mrežnu stranicu učiniti pristupačnom u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 17/19) od 23. rujna 2019., kojim se u nacionalno zakonodavstvo preuzima Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora. Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na Komunalac Konjščina d.o.o., mrežnu stranicu www.komunalac.net.

Stupanj usklađenosti

Ova mrežna stranica djelomično je usklađena sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora.

Nepristupačni sadržaj

  • čitačima zaslona koje koriste slabovidne osobe sadržaj se ne prikazuje uvijek na isti način
  • područja koja se aktiviraju prelaskom mišem, tekstualna ili u obliku ikone, nisu dovoljno velika za korisnike s motoričkim teškoćama.
  • dio objavljenih dokumenata pohranjeni su kao slikovne PDF datoteke koje nije moguće strojno pročitati čitačima zaslona.
  • pojedine obrasce potrebno je preuzeti na vlastito računalo prije ispunjavanja.
  • u pojedinim internet preglednicima i na pojedinim platformama (računala, tableti, mobiteli i dr.), sadržaj se ne prikazuje uvijek na isti način.
  • pojedini dijelovi stranice imaju manji kontrast od preporučenog
  • neke objavljene fotografije nemaju prikladan opis
  • nije omogućena kvalitetnija prilagodba kontrasta i odabir željenog kontrasta, odabir veličine tekstova i razmaka između redova teksta i sl. od strane korisnika

Komunalac Konjščina d.o.o. redovito radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti

Priprema ove izjave o pristupačnosti

  • Ova je izjava sastavljena 01.12.2020. prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora.
  • Stvarna evaluacija usklađenosti ovih internetskih stranica utemeljena je samoprocjenom. Izjava je zadnji put preispitana 17.03.2021. po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.


Povratne informacije i podaci za kontakt

Povratne informacije prema “KOMUNALAC KONJŠČINA d.o.o.” o svim neusklađenostima te traženje informacija i sadržaja isključenih iz područja primjene Direktive možete ostvariti slanjem e-pošte na adresu kpazman@komunalac.net. Obradu zahtjeva poslanih putem mehanizma za povratne informacije vrši Službenik za informiranje kojeg možete kontaktirati na broj telefona 049/465-120, odnosno putem gore navedene adrese elektroničke pošte.

Postupak praćenja provedbe propisa

Relevantno tijelo za praćenje provedbe propisa sukladno Zakonu o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske kojeg možete kontaktirati na broj telefona 01/4609-041, telefax 01/4609-096 ili putem elektroničke pošte na adresu ppi@pristupinfo.hr.