Kontakt

Komunalac Konjščina d.o.o.

Jertovec 150, 49282 Konjščina

Kako do nas             Radno vrijeme

Telefon: 049/465-120, 049/465-130
E-mail: komunalac1@kr.htnet.hr
 
 
Direktor: Mladen Šmit, mag. ing.
Telefon: 049/465-120, 049/465-130
e-mail: msmit@komunalac.net
 
Građevinsko-komunalna služba: Karlo Pazman, bacc. inf.
Korekcije podataka, prijave, odjave
Službenik za informiranje
Telefon: 049/465-120, 049/465-130
e-mail: kpazman@komunalac.net

 

Tajnica: Mirjana Gorički
Službenik za zaštitu osobnih podataka
Telefon: 049/465-120, 049/465-130
e-mail: komunalac1@kr.htnet.hr
 
Računovodstvo i financije: Jadranka Kožić, dipl. inf.
Telefon: 049/465-120, 049/465-130
e-mail: jkozic@komunalac.net
 
Utuženja i ovrhe: Branko Benjak
Telefon: 049/465-120, 049/465-130
e-mail: bbenjak@komunalac.net
 
Referent za reciklažna dvorišta: Alojzije Škrlec, univ. bacc. ing. amb.
Telefon: 049/465-120, 049/465-130
e-mail:askrlec@komunalac.net
 

Pošaljite nam svoje komentare/upite/kritike/pohvale!