Djelatnosti

 • 29.7 Proizvodnja aparata za kućanstvo, d. n.
  29.72 Proizv. neelektričnih aparata za kućanstvo
  37 Reciklaža
  45.5 Iznajm. građ. strojeva i opr. s rukovateljem
  50.2 Održavanje i popravak motornih vozila
  * kupnja i prodaja robe
  * mjenjačko poslovanje
  * arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo te s njima povezano tehničko savjetovanje
  74.7 Čišćenje svih vrsta objekata
  74.83 Tajničke i prevoditeljske djelatnosti
  93.03 Pogrebne i prateće djelatnosti
  * računovodstveni i knjigovodstveni poslovi
  * djelatnost javnog cestovnog prijevoza putnika ili tereta u unutarnjem cestovnom prometu
  * prijevoz tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu
  * agencijske djelatnosti u cestovnom prometu
  * djelatnost pružanja kolodvorskih usluga u autobusnom prometu
  * prijevoz za vlastite potrebe
  * poslovi građenja i rekonstrukcije javnih cesta
  * poslovi održavanja javnih cesta
  * ostali poslovi upravljanja javnim cestama
  * premještanje vozila
  * tehnički pregledi vozila
  * djelatnost prijevoza opasnih tvari
  * univerzalna poštanska usluga
  * projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja
  * poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
  * posredovanje u prometu nekretnina
  * poslovanje nekretninama
  * prijevoz putnika u javnom prometu
  * održavanje javnih površina
  * održavanje nerazvrstanih cesta
  * tržnice na malo
  * održavanje groblja i krematorija i prijevoz pokojnika
  * obavljanje dimnjačarskih poslova
  * javna rasvjeta
  * upravljanje grobljem
  * djelatnost odvodnje
  * posebne djlatnosti za potrebe upravljanja vodama
  * stručni poslovi zaštite okoliša
  * gospodarsko korištenje prirodnih dobara
  * djelatnost druge obrade otpada
  * djelatnost oporabe otpada
  * djelatnost posredovanja u gospodarenju otpadom
  * djelatnost prijevoza otpada
  * djelatnost sakupljanja otpada
  * djelatnost trgovanja otpadom
  * djelatnost zbrinjavanja otpadom
  * gospodarenje otpadom
  * ekološka proizvodnja, prerada, uvoz i izvoz ekoloških proizvoda
  * proizvodnja, stavljanje na tržište ili uvoz šumskog reprodukcijskog materijala
  * proizvodnja, stavljanje na tržište ili uvoz božićnih drvaca
  * pružanje usluga u trgovini
  * obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
  * zastupanje inozemnih tvrtki
  * ostale turističke usluge
  * turističke usluge koje uključuju športsko-rekreativne ili pustolovne aktivnosti
  * pripremanje i usluživanje pića i napitaka
  * pružanje usluga smještaja
  * upravljanje i održavanje sportskom građevinom