Aktualno

Nabava novog komunalnog vozila

Komunalac Konjščina d.o.o. službeno je preuzeo novo komunalno vozilo kojeg je isporučila tvrtka KOMOP d.o.o. Vozilo MAN TGS 26.360 sa nadogradnjom za prikupljanje otpada FAUN VARIOPRESS V19 B 522 nastavlja trend modernizacije voznog parka i povećanja kvalitete pružene usluge za sve naše korisnike. Vrijednost vozila iznosi 273.750,00 € sa uključenim PDV-om, a sredstva su osigurana iz vlastitih izvora.

Vozilo zapremnine 22 m3, sada najveće u floti, koristiti će se prvenstveno za prikupljanje i prijevoz reciklabilnog otpada čija količina se konstantno povećava zahvaljujući savjesnom gospodarenju otpadom od strane naših korisnika.

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

Nabava novog komunalnog vozila za biootpad

Komunalac Konjščina d.o.o. službeno preuzeo novo komunalno vozilo kojeg je isporučila tvrtka O-K-TEH d.o.o.

Vozilo je sufinancirano kroz Projekt “MI FURT RECIKLIRAME, A VI?” kroz koji je omogućena nabava komunalnog vozila sa nadogradnjom za odvoz i zbrinjavanje biootpada.

Vrijednost vozila: 813.800,00 kn (bez PDV), od čega 77,7869944% financira Europska unija iz Kohezijskog fonda, a ostatak iz vlastitih sredstava.

Nabava novog komunalnog vozila 

Komunalac Konjščina d.o.o. službeno preuzeo novo komunalno vozilo kojeg je isporučila tvrtka HIDRAULIKA KURELJA D.O.O.

Vozilo je sufinancirano kroz Projekt “MI FURT RECIKLIRAME, A VI?” kroz koji je omogućena nabava komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada.

Vrijednost vozila: 1.433.750,00 kn, od čega 77,7869944% financira Europska unija iz Kohezijskog fonda, a ostatak iz vlastitih sredstava.

Nabava novog traktora

TRAKTOR ZETOR FORTERRA 140 HSX

Komunalac Konjščina d.o.o. je kupio novi traktor marke Zetor sa priključcima. Uz traktor nabavljen je i snježni plug, samoutovarni posipač sipine i soli, stražnji malčer te bočni malčer za bankine.

Komunalac Konjščina d.o.o. osim glavne djelatnosti sakupljanja i zbrinjavanja otpada nudi i uslugu zimskog održavanja (čišćenja) prometnica te uslugu malčiranja bankina te zapuštenih njiva i oranica.

Traktor je nabavljen u svrhu poboljšanja naših usluga te konkurentnosti na tržištu. Javnu nabavu sproveo je Komunalac Konjščina d.o.o., a cijena novoga radnog stroja sa pripadajućim priključcima iznosi 1.052.415,39 kuna (sa uključenim PDV-om).

Nabava novog komunalnog vozila 

            Zbog dotrajalosti voznog parka kojim Komunalac Konjščina d.o.o. raspolaže, ali i zbog same potrebe te većeg broja odvoza predselektiranog otpada i papira, te pripreme odvoza miješanog komunalnog otpada do pretovarne stanice (Zabok) i otvaranjem Javnog poziv za neposredno sufinanciranje nabave komunalnog vozila (KLASA: 351-04/14-02/677, URBROJ: 563-03-1/60-13-1 od 12. siječnja 2015.) na web stranicama FZOEU, Općina Konjščina je aplicirala Zahtjev (KLASA: 351-01/15-01/6; URBROJ: 2211/04-3-15-2; 09.02.2015.) za sufinanciranjem nabave novog kamiona smećara volumena 14 m3 sukladno Pravilniku o uvjetima i načinu dodjeljivanja sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, te kriterijima i mjerilima za ocjenjivanje zahtjeva za dodjelu sredstava Fonda. Procijenjena vrijednost komunalnog vozila iznosi 955.000,00 kn + PDV. Javnu nabavu sproveo je Komunalac Konjščina sa učešćem u financiranju od 60%, dok je razliku sufinancirao FZOEU u iznosu od 40% investicije. Nakon provedenog otvorenog postupka javne nabave vrijednost isporučenog komunalnog vozila iznosi 879.000,00 kn + PDV. Podvozje kamiona smećara je Mercedes Arocs, a sama komunalna nadogradnja je proizvod renomirane hrvatske firme Tehnix orijentirane isključivo prema zaštiti okoliša.

             Novo nabavljeno komunalno vozilo, kao i ostala komunalna vozila iz flote Komunalca Konjščina,  opremljeno je sustavom za identifikaciju i evidenciju broja pražnjenja zadanog volumena spremnika (nove čipirane posude) naših korisnika.