Opći podaci

Komunalac Konjščina d.o.o.
Konjščina,Jertovec 150
MBS: 080352568
MB: 03195619
OIB: 04274608715
IBAN: HR6623400091100212423  PBZ
IBAN: HR3523600001101230264  ZABA

Temeljni kapital: 8.816.600,00 kn uplaćen u cijelosti
Direktor: Stjepan Zajec,dipl. oec.

Vlasnička struktura:
87.88% Općina Konjščina
5.12% Općina Budinščina
1.00% Grad Zlatar
1.00% Općina Hrašćina
1.00% Općina Lobor
1.00% Općina Mače
1.00% Općina Mihovljan
1.00% Općina Novi Golubovec
1.00% Općina Zlatar Bistrica

Registarski sud:Trgovački sud u Zagrebu br. Tt-00/3344-2