POLITIKA UPRAVLJANJA KVALITETOM I OKOLIŠEM

Komunalac Konjščina d.o.o. je komunalno poduzeće u vlasništvu  Općine Konjščina, Općine Budinščina, Općine Hrašćina, Općine Zlatar Bistrica, Općine Mače, Grada Zlatara, Općine Lobor, Općine Novi Golubovec i Općine Mihovljan.

Bavi se sakupljanjem i zbrinjavanjem komunalnog i tehnološki neopasnog otpada te sakupljanjem ambalažnog otpada, održavanjem zelenih i javnih površina,  kanalizacije, cesta, plinske mreže te izvođenjem manje složenih građevinskih radova.

NAŠA MISIJA – Kvalitetom, točnošću i pouzdanošću pri realizaciji svojih usluga trajno ispunjavati potrebe i očekivanja korisnika naših usluga i ostalih zainteresiranih strana uz istovremenu brigu o zaštiti okoliša i očuvanju prirodnih resursa.

NAŠA VIZIJA – Postati tvrtka zasnovana na načelima poslovne izvrsnosti i ekološke održivosti.

Da bismo postizali, održavali i osnaživali te vrijednosti, trajno se obvezujemo:

  • najveću pažnju posvetiti ostvarivanju i zadržavanju visokog nivoa zadovoljstva naših korisnika kvalitetnom i pravovremenom realizacijom usluga
  • zapošljavati stručno i ambiciozno osoblje koje će imati mogućnosti i obveze stalno se razvijati i usavršavati
  • kontinuirano unapređivati tehnološku opremljenost
  • njegovati i razvijati partnerske odnose s dobavljačima
  • preventivnim pristup kontinuirano sprečavati pojavu onečišćenja okoliša i smanjivati negativni utjecaj na okoliš
  • kontinuirano pratiti svjetske trendove u svojoj djelatnosti te iste primjenjivati u svom radu
  • postavljati si ambiciozne, mjerljive i ostvarive ciljeve i programe
  • primjenjivati i stalno poboljšavati djelotvornost sustava upravljanja temeljenog na zahtjevima međunarodnih normi ISO 9001 i ISO 14001
  • kontinuirano se usklađivati sa zakonskim i ostalim zahtjevima vezanim na zaštitu okoliša kao i svim ostalim zahtjevima primjenjivim na naše poslovanje

Konjščina, 16.10.2014.                                                                                               Direktor: Stjepan Zajec, dipl.oec.

Politika upravljanja kvalitetom i okolišem je javan dokument i dostupan je svim zainteresiranim stranama.