Obavijest o zaštiti potrošača

Na temelju članka 10. Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/14) potrošač može podnijeti pisani prigovor

 

a)    Poštom na adresu KOMUNALAC KONJŠČINA d.o.o.,                                 JERTOVEC 150, 49282 KONJŠČINA;

b)    Telefaksom na broj 049/465-180

c)    Elektroničkom poštom na komunalac1@kr.htnet.hr ili

d)    Osobno u sjedište KOMUNALAC KONJŠČINA d.o.o.                                JERTOVEC 150,  49282 KONJŠČINA.

 

Odgovor na pisani prigovor dostavit će se u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora.

 

DIREKTOR:

Stjepan Zajec, dipl.oec.