Jednostavna nabava 2021.

Zbrinjavanje opasnog otpada   
Početak postupka PDF    Odluka o odabiru PDF

Nabava - Plin    
Početak postupka PDF      Odluka o odabiru PDF

Zbrinjavanje neopasnog otpada
Početak postupka PDF  Odluka o odabiru PDF

Zbrinjavanje neopasnog otpada (20 02 01) 
Početak postupka PDF     Odluka o odabiru PDF

Nabava - Ulja i maziva
Početak postupka PDF   Odluka o odabiru PDF

Nabava - Promidžba i vidljivost
Početak postupka PDF   Odluka o odabiru PDF 

Nabava - Rezervni dijelovi za teretna i osobna vozila
Početak postupka PDF   Odluka o odabiru PDF

Nabava - Rezervni dijelovi i materijal za radne strojeve
Početak postupka PDF   Odluka o odabiru PDF

Nabava - Vreće
Početak postupka PDF   Odluka o odabiru PDF

Nabava - Rezervni dijelovi Caterpillar 
Početak postupka PDF   Odluka o odabiru PDF

Nabava - Gume za vozila i radne strojeve
Početak postupka PDF   Odluka o odabiru PDF

Nabava - Osiguranje
Početak postupka PDF   Odluka o odabiru PDF