Službenik za informiranje

Službenik za informiranje: Tomislav Lugarić
Telefon: 049/465-130
e-mail: tlugaric@komunalac.net