SAVJETI ZA ZAŠTITU OKOLIŠA

 • Odlažite papir u za to predviđene kontejnere i odlagališta
 • Odlažite staklenu ambalažu u za to predviđena mjesta
 • Odlažite plastičnu ambalažu u posebne kontejnere ukoliko ju ne možete vratiti u trgovinu
 • Otpadne gume ne bacajte u prirodu nego ih predajte ovlaštenom sakupljaču jer se njihovom reciklažom mogu dobiti novi proizvodi, a mogu se koristiti i kao energent u industriji
 • Otpadna jestiva i maziva ulja možete predati ovlaštenom sakupljaču kako bi se iskoristile kao sirovina u proizvodnji biodizela
 • Koristite boirazgradive ili platnene vrećice
 • Kupujte veća pakiranja! Za proizvodnju jedne boce od 1,5 l potroši se manje energije nego za 3 boce od 0,5 l. Također se proizvodi i manje otpada!
 • Koristite manje papira! Ispis pisačem, fotokopiranje i faksiranje troše energiju!
 • Češće koristite elektroničku poštu, brže je, jeftinije i zdravije za okoliš
 • Koristite reciklirani papr kad god je to moguće
 • Kod kupnje razmišljajte o zaštiti okoliša
 • Ne kupujte proizvode s nepotrebnim pakiranjem
 • Kupujte proizvode u povratnim bocama
 • Ne bacajte opasne i štetne tvari u smeće
 • Zemlju za vaše kućno cvijeće napravite sami, kompostirakte vaš „zeleni otpad“
 • Kupujte proizvode izrađene od recikliranog materijala
 • Reciklirajte
 • Razvrstavajte otpad
 • Saznajte gdje se nalaze reciklažna dvorišta
 • Na svom radnom mjestu izbjegavate nastajanje otpada i potičite druge na to
 • Kontrolirano izdvajajte svaki otpad, ne stvarajte divlja odlagališta
 • Glomazni otpad odlažite u vrijeme i na mjesto organiziranog otpada
 • Zbrinjavajte elektronički i električni otpad
 • Na ove besplatne brojeve možete zatražiti preuzimanje električnog i elektroničkog otpada: 0800 444 110 za sav EE otpad na području Hrvatske i 0800 0204 samo za velike kućanske aparate na području Grada Zagreba, zagrebačke i Krapinsko zagorske županije
 • Izbjegavajte sprej doze, a upotrebljavajte proizvode s crpnim raspršivačima koji omogućuju ponovno punjenje
 • Koristite deterdžente koji nisu na bazi fosfata
 • Rabite neotrovna sredstva umjesto opasnih kemikalija za čišćenje
 • Na besplatni broj 0800 0003 ovlaštenog sakupljača fizičke osobe mogu zatražiti besplatno preuzimanje otpada koji sadrži azbest
 • Neka voda ne teče cijelo vrijeme dok perete posuđe
 • Na slavinu stavite mrežicu za reguliranje mlaza
 • Tuširajte se umjesto da se kupate.Tako štedite znatne količine vode.
 • Zatvorite vodu dok perete zube ili se brijete
 • Provjeravajte slavine ili ventile, cure li odmah ih popravite
 • Kupite automobil koji troši malo goriva
 • Vozite se što manje automobilom. Hodajte,vozite bicikl
 • Čupajte korov umjesto da rabite herbicide. Upotrijebite zaštitni pokrov od vlažne slame, gnojiva, lišća itd., da spriječite rast korova
 • Koristite minimalnu količinu potrebnog gnojiva, po mogućnosti stajskog komposta kojeg ste sami napravili
 • Pustite da se odrezana trava razgradi i time vrt opskrbi hranjivim tvarim umjesto drugog gnojiva
 • Stavite rspršivač na cijev za polijevanje
 • Kada izvodite kućnog ljubimca, počistite što za njim ostane
 • Kao roditelj uključite se u program djetetove škole (vrtića) za očuvanje i zaštitu okoliša
 • Razgovarajte  djecom i prijateljima o problemu otpada i čuvanja okoliša