Reciklažna dvorišta

Reciklažno dvorište Konjščina REC-118-G-1

RADNO VRIJEME:

UTORAK:   08:00 – 13:30       PAUZA: 10:00 – 10:30

PETAK:    14:00 – 20:00           PAUZA: 17:00 – 17: 30

PRAZNIKOM ZATVORENO

https://www.rd-konjscina.eu/

Odluka o davanju reciklažnog dvorišta na upravljanje
Pravilnik o načinu radu reciklažnog dvorišta

 

Reciklažno dvorište Zlatar Bistrica REC-118-G-2

RADNO VRIJEME:

SRIJEDA:  08:00 – 13:00   neparni dani

SRIJEDA:    14:00 –19:00      parni dani

PRAZNIKOM ZATVORENO

Odluka o davanju reciklažnog dvorišta na upravljanje
Pravilnik o načinu radu reciklažnog dvorišta

 

 

Reciklažno dvorište Zlatar REC-118-G-3

RADNO VRIJEME:

ČETVRTAK:  15:00 – 20:00   

SUBOTA:  08:00 – 12:00 

PRAZNIKOM ZATVORENO

Pravilnik o načinu radu reciklažnog dvorišta

 

Mobilno reciklažno dvorište – REC-118-M-1

Odluka o davanju reciklažnog dvorišta na upravljanje
Raspored rada mobilnog reciklažnog dvorišta