Jednostavna nabava 2022.

Nabava – Plin   

Početak postupka PDF           Odluka o odabiru PDF

 

Nabava – Kompresor  

Početak postupka PDF           Odluka o odabiru PDF

 

Nabava – Posude za zbrinjavanje otpada

Početak postupka PDF           Odluka o odabiru PDF

 

Nabava – Ulja i maziva

Početak postupka PDF           Odluka o odabiru PDF

 

Nabava – Rezervni dijelovi za strojeve

Početak postupka PDF           Odluka o odabiru PDF

 

Nabava – Posude za zbrinjavanje otpada (druga nabava)

Početak postupka PDF           Odluka o odabiru PDF